Wat wij geloven

ds Harmannij bij het kindermomentWij geloven in God, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zorgt voor ons en heeft ons lief, zelfs nadat wij hem de rug hadden toegekeerd, door onze eigen weg te kiezen. God heeft zijn zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd om ons terug te winnen. Maar de mensen hebben hem gekruisigd. Jezus stond op uit de dood en keerde terug naar de hemel en liet de heilige Geest achter op aarde.

Jezus vraagt van ons dat wij zijn hemelse vader gelovig erkennen als onze God en Vader. Dan houdt hij ons voor altijd aan zich verbonden

Kerkdiensten

Elke zondag hebben wij twee diensten
We zingen voor God en bidden tot hem. We lezen een gedeelte uit de Bijbel. De Bijbel bestaat uit tientallen boeken, waarin we alles kunnen lezen over God en zijn zoon Jezus Christus. De predikant legt het gelezen bijbelgedeelte uit en vertelt hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven. ‘s Middags is er aandacht voor een speciaal thema van het christelijk geloof.

Kan ik zomaar binnenlopen?

Natuurlijk! U bent van harte welkom! Er staat iemand bij de deur om u te begroeten. U kunt hem of haar aanspreken als u iets wilt vragen. Zoek een plekje, kijk en luister. Drink na de morgendienst een kopje koffie met ons mee. Uw kinderen kunt u gerust meenemen. Voor de kleinsten is er ís morgens een crèche.

Avondmaal

Eén keer per maand vieren we met een symbolische maaltijd hoe Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Aan dit “avondmaal” nemen in principe alleen gemeenteleden deel. Onder voorwaarden is er gelegenheid voor gasten om mee te doen (hierbij wordt onder andere gevraagd het gastenboek te tekenen). Meld u zich daarvoor bij de kerkenraad of vraag het degene die u welkom heet.

Collecte

Tegen het eind van elke dienst wordt er een collecte gehouden. We zamelen daarmee geld in voor projecten die hulp bieden aan mensen in nood, dichtbij of veraf. De collecte is niet bedoeld voor de onkosten van de kerk; die dragen we zelf.


Het is ook mogelijk om met je smartphone aan de collecte mee te doen. Hiervoor heb je de Givt-app nodig en die is te downloaden op www.givtapp.net/download. Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.

Meer weten?

Belijdenis in de Lidwinakerk

Vraagt u zich wel eens af of er meer is tussen hemel en aarde? Wilt u graag meer weten over het geloof of uw kennis van God en de Bijbel wat opfrissen?

Wij bieden cursussen aan voor wie God helemaal niet kent, of een beetje kent, of het van vroeger wel weet, maar veel vergeten is.

Spreek andere kerkgangers aan of neem contact op met onze predikant (zie ook de contactpagina )

Elke zondag hebben we kerkdiensten om 10:00 en 16:30 uur. Van harte welkom!