Wie zijn wij

Wij zijn een jonge gemeente met ruim 400 leden. De meeste van ons wonen in of rond het dorp Best; een deel woont in de noordelijke helft van Eindhoven. We noemen onszelf Gereformeerde Kerk. We zijn aangesloten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). Meer informatie kunt u vinden op www.gkv.nl.

Contactpersonen

Predikant
Pinkelbergen 9 | 5683 LN Best
T 0499-323415
E predikant@gkv-best.nl

Koster Gerrit Westerik
Hulpkoster Petra Sytsma
Meindert Oosterhuis
E koster@gkv-best.nl

Kerk adres Lidwinakerk
Raadhuisstraat 209 | 5683 GE Best

Post adres Gereformeerde kerk Eindhoven/Best
Postbus 87 | 5680 AB Best

Scriba Magchiel Nieuwlaat
E scriba@gkv-best.nl

Ambtelijk secretaris
Jaap Beere
E secretaris@gkv-best.nl

Diaconie Els van Wolfswinkel
E diaconie@gkv-best.nl

Kruispunt Fam. L.J. Nelemans
E kruispunt@gkv-best.nl

Lidwinakerk

Elke zondag komen we als gemeente samen in de Lidwinakerk. De Lidwinakerk aan de Raadhuisstraat in Best is gebouwd als Rooms Katholieke Parochiekerk Heilige Lidwina. Op 8 april 1962 was tot bouwpastoor benoemd: Pastoor de Jonge die op 1 mei 1964 is overleden. Hierna is pastoor Verbruggen benoemd als bouwpastoor. Het ontwerp is van Leo de Bever uit Eindhoven.
Sinds 2000 werd de Lidwinakerk door ons gehuurd en in 2010 is de kerk ons eigendom geworden. Vanaf de zomer van 2009 is de kerk buitengebruikgesteld als Rooms Katholieke Kerk.
In 2014 is de kerk aan de noordkant uitgebreid met een aanbouw in twee verdiepingen. De extra ruimte wordt gebruikt voor vergaderingen, (kleinere)bijeenkomsten en als crèche tijdens de samenkomsten. Ook is er een bar met een keuken en zijn er meerdere toiletten aanwezig. De uitbreiding is ontworpen door de zoon van de architect: Stefan de Bever (De Bever architecten).
De zalen van de Lidwinakerk kunnen ook gehuurd worden. Zie hiervoor de pagina Zaalverhuur.

ANBI

Onze kerk heeft een ANBI status. Hierdoor zijn bijvoorbeeld giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Informatie over deze status is hier te vinden.