Interne Vertrouwenspersoon (IVP)

In onze gemeente zijn twee interne vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld. Ze zijn beschikbaar als aanspreekpunt in situaties van grensoverschrijdend gedrag tussen gemeenteleden en bijvoorbeeld ambtsdragers of kinder- en jongerenwerkers. Zowel een gemeentelid als een ambtsdrager/kerkelijk werker kan een beroep doen op de IVP met een vraag of een klacht.

De  IVP is onafhankelijk, staat niet in verbinding met de kerkenraad en is verplicht tot geheimhouding.

De taak van de IVP is eerste opvang te verlenen wanneer je een vraag of klacht hebt die (raakt aan) het gebied van (seksueel) misbruik binnen een pastorale relatie. Deze opvang is vooral het bieden van een luisterend oor, het zo nodig helpen ordenen van het verhaal en het informeren over de mogelijkheid  van verdere stappen.  

Interne vertrouwenspersonen:

Marijke Smit, tel: 06-42430045
Meint Smit, tel: 06-20740939
e-mail: