Privacyverklaring

Algemeen
Voor de NGK Best [hierna te noemen: de kerk] is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De kerk is volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid op elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de gemeente mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de gemeente en andere organisatievormen. Lees verder.

Website en online-diensten
Door gebruik te maken van deze website (www.lidwinakerk.nl) geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De kerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees verder.

Uitzenden en opname kerkdiensten
Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Lees verder.