Verdiepen en verbreden

Catechisatie stopt meestal nadat je openbare belijdenis hebt gedaan van je geloof. Maar aan het verdiepen van je geloof komt daarmee natuurlijk geen einde. Dat kan op veel manieren en een daarvan is door het volgen van catechisatie voor volwassenen. Daarbij worden in overleg met de deelnemers een aantal aspecten van het geloof of de kerkgeschiedenis verder uitgediept. Als je hiervoor belangstelling hebt, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

ds. Kornelis Harmannij, Aanmelden

Wat is de Alpha-cursus?

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! De Alpha-cursus is een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. In tien avonden en een weekend leer je meer over de basisonderwerpen van het christelijk geloof. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: Wie is Jezus en waarom is Hij gestorven aan het kruis?, De bijbel lezen: waarom en hoe?, Wat is bidden en hoe doe je dat?, Geneest God vandaag nog? En: Hoe zit het met de kerk?

Iedere avond beginnen we met een maaltijd, daarna is er een inleiding over het onderwerp gevolgd door een bespreking in kleinere groepen. De cursus is interkerkelijk en veronderstelt geen voorkennis.

Voor wie is een Alpha-cursus?

De Alpha-cursus is voor iedereen: voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof, voor mensen die pas christen zijn geworden, voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken, voor mensen die nieuw zijn in de kerk of die een partner hebben die gelovig is. Iedereen is welkom!

Wanneer?

De volgende Alpha-cursus start na de zomervakantie.

Waar?

De cursus wordt in de Lidwina kerk gehouden.

Wat kost de Alpha-cursus?

De Alpha-cursussen zijn helemaal gratis.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Zie: www.alpha-cursus.nl. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Gerrit Oosterhuis, 06-85799309, Aanmelden

Geloof jij eigenlijk in de toekomst? Steeds minder mensen hebben vertrouwen in de toekomst. Klimaatverandering, terrorisme, een groeiende kloof tussen rijk en arm en steeds minder christenen in ons deel van de wereld. En wat te denken van de opmars van wetenschap en technologie? Juist die twee hebben grote invloed op onze toekomst, zowel positief als negatief.

De cursus 'Geloof in de toekomst' is een praktische toepassing van het gelijknamige boek van Meint Smit en is onderdeel van het cursus aanbod van ForumC. De cursus daagt je uit om na te denken over onze toekomst en over grote vragen waarmee veel mensen worstelen en misschien jijzelf ook. Heeft het geloof nog wat te zeggen voor onze technische wereld? In een groepje ga je hierover in gesprek en probeert een verbinding te leggen met Bijbel en geloof.

Doel: De cursus geeft je inzicht in het karakter van (wetenschappelijke) kennis, de relatie tussen wetenschap en geloof, de relatie tussen techniek en wetenschap, het streven naar macht en de kracht van Gods liefde.

Doelgroep: De cursus is geschikt voor (bijbel)studiegroepen, scholieren, studenten en studentenverenigingen.

Cursusduur: De handleiding biedt de mogelijkheid om de cursus in 2 avonden of in 5 avonden te volgen. Maar je kunt uiteraard net zoveel sessies aan de bespreking besteden als je groep graag wil.

Cursusmateriaal: Het e-book (PDF) 'Geloof in de toekomst, een terugblik met het oog op morgen’ (2019) (€7,95) kun je bestellen op Winkel - ForumC. Het gedrukte boek (€17,90) is te bestellen via uitgeverij Buijten & Schipperheijn. De cursushandleiding kun je hier gratis downloaden.

De cursus wordt georganiseerd als er voldoende belangstelling is. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Meint Smit, 06-20740939, Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in een cursus van 2-5 avonden over een bepaald onderwerp? Of wil je zelf wel één of meer avonden verzorgen over een bepaald onderwerp. Als er meer mensen geïnteresseerd zijn dan proberen we hem in het volgende seizoen op te nemen in het programma. Meld je interesse hieronder of neem contact op met

Meint Smit, 06-20740939, Aanmelden

Elke 14 dagen wordt op woensdag vanaf 20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur gebedsavonden in de aanbouw van de kerk gehouden. Tijdens deze Lidwina in Gebedsavonden zingen we één of meer liederen en lezen een gedeelte uit de Bijbel en bidden we samen. Het gebed staat centraal, we danken en loven God, we bidden voor de mensen en de wereld dichtbij en verder weg.

Iedereen is van harte welkom: jong, oud, en alles wat daar tussenin zit. Wil je een keer komen om alleen te luisteren? Wil je voor je laten bidden? Wil je voor een ander gebed vragen? Hartelijk welkom! Neem dan contact op met

Dineke van der Horst, Aanmelden

Voor twintigers en dertigers zijn er een aantal groepen die elkaar regelmatig ontmoeten voor activiteiten waarin leuk en leerzaam hand in hand gaan. Voorbeelden van gezamenlijke activiteiten zijn het bezoeken van een goede film of concert, het bespreken van een boek, een film of een actueel onderwerp, bijbelstudie of een gezamenlijke maaltijd. In deze groepen is volop ruimte voor gesprekken over zaken waarmee je als christen in onze moderne samenleving geconfronteerd wordt. De groepen bepalen zelf het programma voor het komende seizoen. Een must voor iedereen die bewust christen wil zijn. En ook iets om je vrienden voor uit te nodigen.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan hieronder aan

Aanmelden

De bijbelgespreksgroep is een laagdrempelige gespreksgroep voor mensen met uiteenlopende achtergronden maar met een gemeenschappelijke interesse: met elkaar bespreken wat de betekenis is van het christelijk geloof in je persoonlijke leven en in de bredere samenleving.

We komen bij elkaar om de drie weken bij één van ons thuis, meestal op woensdagavond. Ben je geïnteresseerd, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Marijke Smit, Aanmelden

Deze activiteit omvatten een aantal avonden waarop we met elkaar doorpraten over onderwerpen op het raakvlak tussen geloof en samenleving aan de hand van artikel, een boek of een film. Ze vinden plaats bij een van de deelnemers thuis. Het aantal besprekingen en het programma worden aan het begin van het seizoen door de deelnemers zelf vastgesteld. Als regel telt een groep 5-10 deelnemers die een vijftal avonden bij elkaar komen.

Meint Smit, 06-20740939, Aanmelden

Deze activiteit omvatten een aantal avonden waarop we met elkaar doorpraten over onderwerpen op het raakvlak tussen geloof en samenleving aan de hand van artikel, een boek of een film. Ze vinden plaats bij een van de deelnemers thuis. Het aantal besprekingen en het programma worden aan het begin van het seizoen door de deelnemers zelf vastgesteld. Als regel telt een groep 5-10 deelnemers die een vijftal avonden bij elkaar komen.

Meint Smit, 06-20740939, Aanmelden

Gespreksavonden over opvoeding “Happy families”

Samen met andere ouders nadenken over thema’s rondom gezin en opvoeding. Kom in contact met andere ouders en beleef samen bijzondere workshops.

De invulling gaan we samen met alle geïnteresseerden bespreken. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan

Aanmelden

Gespreksavonden over huwelijk “Happy together”

Verliefd of verloofd? Ontdek samen met andere jonge stellen hoe je dit avontuur tegemoet gaat. Ervaringen delen en je samen verdiepen in thema’s rondom relaties. En ook voor getrouwde stellen willen we gespreksavonden organiseren waarin je met elkaar kunt bespreken hoe je je relatie fris houdt en hoe je met spanningen kunt omgaan.

De invulling gaan we samen met alle geïnteresseerden bespreken. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan.

Aanmelden

Mannenvereniging "het Woord getrouw"

De vereniging heeft als doel het bij haar leden vermeerderen van kennis en inzicht in de Bijbel en de belijdenisgeschriften, om zo de wil van God te leren kennen en daarnaar te leren leven. Als grondslag hiervoor gaat de vereniging uit van de Bijbel en de drie Formulieren van Eenheid.

De vereniging vergadert om de 14 dagen op donderdagavond om 20.00 uur in de aanbouw van de kerk. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

David Gosker, 0499-751564, Aanmelden

Vrouwenvereniging "soli Deo gloria"

Wij komen regelmatig met een aantal vrouwen  bij elkaar om bijbelstudie te doen in een veilige en prettige sfeer. Naast Bijbelstudie is er  gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven en dat wat ons bezighoudt te bespreken.  Op de bijbelstudie-avonden staat  een gedeelte van de Bijbel centraal, maar in ons gesprek komen ook politiek of maatschappelijk thema's aan de orde. Het is belangrijk om in de gesprekken van elkaar te horen hoe je God ervaart in het dagelijks leven. We vergaderen iedere 14 dagen op donderdagavond in de even weken om 20.00 uur in een van de zaaltjes in de kerk.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Annemieke Huizinga, 0499-310883, Aanmelden

Ichtus is een gemengde Bijbelstudie vereniging. De leden dragen onderwerpen aan, meestal wisselen wij het bespreken van een Bijbelboek af met een serie avonden over een belangrijk of actueel onderwerp naar aanleiding van een boeiend boek van een christelijke auteur. Dit jaar willen wij meelopen met het jaarthema: “Vol van Christus”. De vereniging vergadert elke 14 dagen op donderdagavond bij een van de leden thuis rekening houdend met de huidige corona beperkingen.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Joost van den Dool, 06-52778416, Aanmelden

Dabar vergadert éénmaal per twee weken op woensdag in de aanbouw van de kerk. We bespreken een Bijbelboek of een Bijbels onderwerp. Om de beurt hebben we de leiding over de avond en verzorgen we een inleiding. We nemen ook de tijd om voor elkaar en voor onze gemeente te bidden. Dabar betekent zowel Woord als Daad.  We bestuderen de Bijbel, en proberen dat te vertalen naar hoe we leven. Elk jaar doen we als bijbelstudiegroep mee met een praktisch project via Stichting Present, om ook iets voor anderen te betekenen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan.

Aanmelden

Jongeren van 12 tot 16 jaar zijn van harte welkom op Connect. Ook vrienden en vriendinnen, wel of niet lid van onze kerk, zien we graag als gast. We willen de jeugd op een positieve manier benaderen met werkvormen die aanspreken en zo ons enthousiasme voor het geloof samen delen.

Connect bestaat uit ongeveer 20 avonden per jaar om te spreken over de Bijbel, geloof en wat christen-zijn betekent in je leven. We maken gebruik van het materiaal van Youth for Christ op verschillende niveaus. Het materiaal van Youth for Christ kun je op de website inzien door een proefles te downloaden. De groepsgrootte is normaal 10-15 personen. We vergaderen thuis of in de kerk en hebben daarna Soos. Dit jaar staat met kerst weer een bowlingavond op het programma.

Als je mee wilt doen als deelnemer of als leider meld je dan hieronder aan of bij

Eildert van Dijken, 0499-390027, Aanmelden

Doelgroep:      jongeren vanaf 16 jaar

Jongeren van LEF komen regelmatig in kleine groepen bij elkaar om, in een veilige sfeer, samen met een kringleider (ook een jongere) en/of coach getraind te worden in het volgen van Jezus. Onderwerpen die besproken worden zijn uit het leven van de jongeren gegrepen waarbij persoonlijke verhalen en getuigenissen van 'ervaren' volgelingen een belangrijke rol spelen.

De avonden beginnen om ca. 19.30 uur door met elkaar te zingen, gevolgd door mededelingen en gezamenlijk gebed, waarna de groepen zich een tijdje terugtrekken voor een bespreking, afgerond met wat gezelligheid. Dit  seizoen gebruiken we de methode van Youth Alpha als leidraad voor de bespreking. Regelmatig is er een gezamenlijke avond waarbij er een centraal thema ingeleid wordt dat in de groepjes besproken wordt. Hierbij is iedereen welkom, ook jongeren die LEF inmiddels verlaten hebben of 'zoekers'.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan hieronder aan of bij

Henk Pielman, 06-20634530, Aanmelden

De meidengroep is voor meiden van 14-18 jaar. In dit creatieve project gaan we samen ontdekken ‘Wie jij bent en wat jou zo’n bijzonder mooi mens maakt’. We gaan in gesprek en daarna creatief aan de slag. We sluiten aan bij de wensen van de groep. Lijkt het je leuk om met andere meiden samen op ontdekkingstocht te gaan én leuke gezellige avonden te beleven, meld je dan snel aan! Als er voldoende aanmeldingen zijn kunnen we in het voorjaar van 2021 starten. Wil je als begeleider meehelpen? Meld je dan ook aan!

Ryanne van den Aker, Aanmelden

Voor jongens van 14-18 jaar die het leuk vinden om samen met andere jongens dingen te ondernemen. Denk aan bordspellen, games of andere activiteiten.  De mogelijkheden zijn breed en worden ingevuld in overleg met de groep. Denk bijvoorbeeld ook aan het uitnodigen van een inspirerende persoon met wie we dan in gesprek kunnen gaan. Doel is om jongens met elkaar in contact te brengen én ze nieuwe inzichten te geven die ze kunnen gebruiken in hun persoonlijke en geloofsontwikkeling. Meld je hieronder aan.

Contactpersoon: We zijn nog op zoek naar een enthousiaste leider (bij voorkeur een man van 20-30 jaar) die het leuk vindt dit op te pakken. Meld je hieronder aan of neem contact op met Ryanne.

Ryanne van den Aker (voorlopig), Aanmelden

De W8ers zijn de kinderen uit groep 8. W8ers is een voorproefje van Connect, de vereniging zoals de jeugd het vanaf de middelbare school gaat krijgen. Het is de bedoeling dat we in een ontspannen, gezellige sfeer met elkaar in gesprek komen over God en wat Hij voor ons betekent. Het programma heeft hiervoor leuke spellen en opdrachten. Omdat we het samen zijn en elkaar leren kennen ook heel belangrijk vinden gaan we ook elke keer samen eten

Aanmelden

WOW (wandelen op water) is een laagdrempelige groep voor  jong volwassen die het fijn vinden contact met elkaar te hebben. Daarbij hebben we gesprekken over een Bijbeltekst en wat dit betekent voor jezelf. We bespreken ook onderwerpen die op dat moment voor iemand belangrijk zijn en waar we met elkaar op in gaan. We komen 1 x per maand samen bij een van de mensen thuis.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan hieronder aan.

Brigitta van Dijken, Aanmelden