Verdiepen en verbreden

Wat is de Alpha-cursus?

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! De Alpha-cursus is een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. In tien avonden en een weekend leer je meer over de basisonderwerpen van het christelijk geloof. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: Wie is Jezus en waarom is Hij gestorven aan het kruis?, De bijbel lezen: waarom en hoe?, Wat is bidden en hoe doe je dat?, Geneest God vandaag nog? En: Hoe zit het met de kerk?

Iedere avond beginnen we met een maaltijd, daarna is er een inleiding over het onderwerp gevolgd door een bespreking in kleinere groepen. De cursus is interkerkelijk en veronderstelt geen voorkennis.

Voor wie is een Alpha-cursus?

De Alpha-cursus is voor iedereen: voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof, voor mensen die pas christen zijn geworden, voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken, voor mensen die nieuw zijn in de kerk of die een partner hebben die gelovig is. Iedereen is welkom!

Wanneer?

De volgende Alpha-cursus start na de zomervakantie.

Waar?

De cursus wordt in de Lidwina kerk gehouden.

Wat kost de Alpha-cursus?

De Alpha-cursussen zijn helemaal gratis.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Zie: www.alpha-cursus.nl. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Gerrit Oosterhuis, 06-85799309, Aanmelden

Geloof jij eigenlijk in de toekomst? Steeds minder mensen hebben vertrouwen in de toekomst. Klimaatverandering, terrorisme, een groeiende kloof tussen rijk en arm en steeds minder christenen in ons deel van de wereld. En wat te denken van de opmars van wetenschap en technologie? Juist die twee hebben grote invloed op onze toekomst, zowel positief als negatief.

De cursus 'Geloof in de toekomst' is een praktische toepassing van het gelijknamige boek van Meint Smit en is onderdeel van het cursus aanbod van ForumC. De cursus daagt je uit om na te denken over onze toekomst en over grote vragen waarmee veel mensen worstelen en misschien jijzelf ook. Heeft het geloof nog wat te zeggen voor onze technische wereld? In een groepje ga je hierover in gesprek en probeert een verbinding te leggen met Bijbel en geloof.

Doel: De cursus geeft je inzicht in het karakter van (wetenschappelijke) kennis, de relatie tussen wetenschap en geloof, de relatie tussen techniek en wetenschap, het streven naar macht en de kracht van Gods liefde.

Doelgroep: De cursus is geschikt voor (bijbel)studiegroepen, scholieren, studenten en studentenverenigingen.

Cursusduur: De handleiding biedt de mogelijkheid om de cursus in 2 avonden of in 5 avonden te volgen. Maar je kunt uiteraard net zoveel sessies aan de bespreking besteden als je groep graag wil.

Cursusmateriaal: Het e-book (PDF) 'Geloof in de toekomst, een terugblik met het oog op morgen’ (2019) (€7,95) kun je bestellen op Winkel - ForumC. Het gedrukte boek (€17,90) is te bestellen via uitgeverij Buijten & Schipperheijn. De cursushandleiding kun je hier gratis downloaden.

De cursus wordt georganiseerd als er voldoende belangstelling is. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Meint Smit, 06-20740939, Aanmelden

De bijbelgespreksgroep is een laagdrempelige gespreksgroep voor mensen met uiteenlopende achtergronden maar met een gemeenschappelijke interesse: met elkaar bespreken wat de betekenis is van het christelijk geloof in je persoonlijke leven.

We komen bij elkaar om de drie weken bij één van ons thuis, meestal op woensdagavond. Ben je geïnteresseerd, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Marijke Smit, 06-42430045, Aanmelden

Deze activiteit omvat een aantal avonden waarop we met elkaar doorpraten over onderwerpen op het raakvlak tussen geloof en samenleving aan de hand van een artikel, een boek of een film. Ze vinden plaats bij een van de deelnemers thuis. Het aantal besprekingen en het programma worden aan het begin van het seizoen door de deelnemers zelf vastgesteld. Als regel telt een groep 5-10 deelnemers die een vijftal avonden bij elkaar komen.

Meint Smit, 06-20740939, Aanmelden

Gespreksavonden over opvoeding “Happy families”

Samen met andere ouders nadenken over thema’s rondom gezin en opvoeding. Kom in contact met andere ouders en beleef samen bijzondere workshops.

De invulling gaan we samen met alle geïnteresseerden bespreken. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan

Aanmelden

Gespreksavonden over huwelijk “Happy together”

Verliefd of verloofd? Ontdek samen met andere jonge stellen hoe je dit avontuur tegemoet gaat. Ervaringen delen en je samen verdiepen in thema’s rondom relaties. En ook voor getrouwde stellen willen we gespreksavonden organiseren waarin je met elkaar kunt bespreken hoe je je relatie fris houdt en hoe je met spanningen kunt omgaan.

De invulling gaan we samen met alle geïnteresseerden bespreken. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan.

Aanmelden

Mannenvereniging "het Woord getrouw"

De vereniging heeft als doel het bij haar leden vermeerderen van kennis en inzicht in de Bijbel en de belijdenisgeschriften, om zo de wil van God te leren kennen en daarnaar te leren leven. Als grondslag hiervoor gaat de vereniging uit van de Bijbel en de drie Formulieren van Eenheid.

De vereniging vergadert om de 14 dagen op donderdagavond om 20.00 uur in de aanbouw van de kerk. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

David Gosker, 0499-751564, Aanmelden

Vrouwenvereniging "soli Deo gloria"

Wij komen regelmatig met een aantal vrouwen  bij elkaar om bijbelstudie te doen in een veilige en prettige sfeer. Naast Bijbelstudie is er  gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar mee te leven en dat wat ons bezighoudt te bespreken.  Op de bijbelstudie-avonden staat  een gedeelte van de Bijbel centraal, maar in ons gesprek komen ook politiek of maatschappelijk thema's aan de orde. Het is belangrijk om in de gesprekken van elkaar te horen hoe je God ervaart in het dagelijks leven. We vergaderen iedere 14 dagen op donderdagavond in de even weken om 20.00 uur in een van de zaaltjes in de kerk.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Annemieke Huizinga, 0499-310883, Aanmelden

Ichtus is een gemengde Bijbelstudie vereniging. De leden dragen onderwerpen aan, meestal wisselen wij het bespreken van een Bijbelboek af met een serie avonden over een belangrijk of actueel onderwerp naar aanleiding van een boeiend boek van een christelijke auteur. Dit jaar willen wij meelopen met het jaarthema: “Vol van Christus”. De vereniging vergadert elke 14 dagen op donderdagavond bij een van de leden thuis rekening houdend met de huidige corona beperkingen.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Joost van den Dool Aanmelden

Dabar vergadert éénmaal per twee weken op woensdag in de aanbouw van de kerk. We bespreken een Bijbelboek of een Bijbels onderwerp. Om de beurt hebben we de leiding over de avond en verzorgen we een inleiding. We nemen ook de tijd om voor elkaar en voor onze gemeente te bidden. Dabar betekent zowel Woord als Daad.  We bestuderen de Bijbel, en proberen dat te vertalen naar hoe we leven. Elk jaar doen we als bijbelstudiegroep mee met een praktisch project via Stichting Present, om ook iets voor anderen te betekenen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan.

Betty Voogt Aanmelden

Jongeren van 12 tot 16 jaar zijn van harte welkom op Connect. Ook vrienden en vriendinnen, wel of niet lid van onze kerk, zien we graag als gast. We willen de jeugd op een positieve manier benaderen met werkvormen die aanspreken en zo ons enthousiasme voor het geloof samen delen.

Connect bestaat uit ongeveer 20 avonden per jaar om te spreken over de Bijbel, geloof en wat christen-zijn betekent in je leven. We maken gebruik van het materiaal van Youth for Christ op verschillende niveaus. Het materiaal van Youth for Christ kun je op de website inzien door een proefles te downloaden. De groepsgrootte is normaal 10-15 personen. We vergaderen thuis of in de kerk en hebben daarna Soos. Dit jaar staat met kerst weer een bowlingavond op het programma.

Als je mee wilt doen als deelnemer of als leider meld je dan hieronder aan of bij

Karin Vonk, 06-83563952, Aanmelden

Doelgroep:      jongeren vanaf 16 jaar

Jongeren van LEF komen regelmatig in kleine groepen bij elkaar om, in een veilige sfeer, samen met een kringleider (ook een jongere) en/of coach getraind te worden in het volgen van Jezus. Onderwerpen die besproken worden zijn uit het leven van de jongeren gegrepen waarbij persoonlijke verhalen en getuigenissen van 'ervaren' volgelingen een belangrijke rol spelen.

De avonden beginnen om ca. 19.30 uur door met elkaar te zingen, gevolgd door mededelingen en gezamenlijk gebed, waarna de groepen zich een tijdje terugtrekken voor een bespreking, afgerond met wat gezelligheid. Dit  seizoen gebruiken we de methode van Youth Alpha als leidraad voor de bespreking. Regelmatig is er een gezamenlijke avond waarbij er een centraal thema ingeleid wordt dat in de groepjes besproken wordt. Hierbij is iedereen welkom, ook jongeren die LEF inmiddels verlaten hebben of 'zoekers'.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan hieronder aan of bij

Daan van Wolfswinkel, 06-23724765, Aanmelden

Ben je in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar en houd je ervan om met elkaar wat leuks te doen? Dan hebben we een nieuwtje voor je! 1x per 2 weken organiseren we op donderdagavond van 18:00h tot 20:00h een jeugdsoos.

Wat gaan we doen? Natuurlijk  met elkaar kletsen, een spel spelen, iets maken of iets actiefs ondernemen.  En natuurlijk is er ook wat lekkers te eten. Dus.. als je ouders weer eens die spruitjes op het menu hebben staan, of die verschrikkelijke venkel, dan is er een alternatief :-). Je bent van harte welkom!

Waar: aanbouw van de kerk
Vanaf wanneer: vanaf 28 april 2022
Tijd: 18:00h tot 20:00h

Ilse Herfst, Aanmelden

De W8ers zijn de kinderen uit groep 8. W8ers is een voorproefje van Connect, de vereniging zoals de jeugd het vanaf de middelbare school gaat krijgen. Het is de bedoeling dat we in een ontspannen, gezellige sfeer met elkaar in gesprek komen over God en wat Hij voor ons betekent. Het programma heeft hiervoor leuke spellen en opdrachten. Omdat we het samen zijn en elkaar leren kennen ook heel belangrijk vinden gaan we ook elke keer samen eten

Aanmelden

WOW (wandelen op water) is een laagdrempelige groep voor  jong volwassen die het fijn vinden contact met elkaar te hebben. Daarbij hebben we gesprekken over een Bijbeltekst en wat dit betekent voor jezelf. We bespreken ook onderwerpen die op dat moment voor iemand belangrijk zijn en waar we met elkaar op in gaan. We komen 1 x per maand samen bij een van de mensen thuis.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan hieronder aan.

Brigitta van Dijken, Aanmelden

De kinderclub en bijbelgroepen zijn voor de kinderen vanaf groep 1 tot groep 8 van de basisschool. Het doel van de kinderclub en bijbelgroepen is de kinderen op hun eigen niveau over het Woord van God te vertellen. Alle kinderen zijn welkom, ook de kinderen van gasten die onze dienst bezoeken op zondagochtend.

De groepen worden geleid door enthousiaste gemeenteleden die dit één keer per drie weken in onze ochtenddienst doen. De kinderclub wordt geleid door twee vaste leidsters en de bijbelgroepen door één vaste leidster en om de beurt helpen de ouders van de kinderen uit de groep. De kinderen van de kinderclub gaan voor de dienst al naar boven en de kinderen van de bijbelgroepen gaan voor de preek naar boven. De kinderen van de kinderclub en bijbelgroepen komen tijdens de collecte terug in de kerk. Dit is net voor het einde van de dienst, zo krijgen zij ook de zegen mee.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Annemieke Bondt, 06-20941119, Aanmelden