Werk aan de kerk

De kinderclub en bijbelgroepen zijn voor de kinderen vanaf groep 1 tot groep 8 van de basisschool. Het doel van de kinderclub en bijbelgroepen is de kinderen op hun eigen niveau over het Woord van God te vertellen. Alle kinderen zijn welkom, ook de kinderen van gasten die onze dienst bezoeken op zondagochtend.

De groepen worden geleid door enthousiaste gemeenteleden die dit één keer per drie weken in onze ochtenddienst doen. De kinderclub wordt geleid door twee vaste leidsters en de bijbelgroepen door één vaste leidster en om de beurt helpen de ouders van de kinderen uit de groep. De kinderen van de kinderclub gaan voor de dienst al naar boven en de kinderen van de bijbelgroepen gaan voor de preek naar boven. De kinderen van de kinderclub en bijbelgroepen komen tijdens de collecte terug in de kerk. Dit is net voor het einde van de dienst, zo krijgen zij ook de zegen mee.

Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Annemieke Bondt, 06-20941119, Aanmelden

Vanuit visie
Vanuit het jongerenwerkoverleg hebben we zicht op de verschillende vormen van jeugdwerk waarvan jongeren gebruik maken. Ouders stimuleren hun kinderen om gebruik te maken van het jeugdwerk. Veel jongeren maken gebruik van de mogelijkheden. Bij ons zijn de jeugdleiders in beeld, zij zijn in contact met hun groep jongeren en wij kunnen daarbij een stukje toerusting of inspiratie organiseren.
We willen daarnaast aangeven dat we jongerendiensten ook kunnen scharen onder jongerenwerk. Graag zouden wij die coördinatie ook mee willen nemen in onze overleggen.

Jongeren
Er zijn jongeren die geen aansluiting vinden of aansluiting willen bij het jeugdwerk. Jongerenwerkers hebben de jongeren in beeld en kunnen een rol als vertrouwenspersoon vervullen. Wij vinden dit de belangrijkste schakel in jongerenpastoraat en we zien dat sommige jeugdleiders hierin al een pastorale rol vervullen.
Er zijn ouders die hun kind de ruimte geven om wel of niet deel te nemen aan het jeugdwerk. Het is van belang dat deze groep jongeren in beeld is.

Jongerenwerkers
Jongerenwerker zijn is meer dan alleen de activiteit. Zij bouwen iets op met de groep. Wanneer dat niet lukt met de groep of een individu kunnen wij meedenken of adviseren.
Vind jij werken met jongeren leuk en uitdagend? Neem dan met ons contact op. Dan kijken we welke activiteit het beste bij jou past.

Jongerenwerkoverleg
Eildert van Dijken, Henk Pielman en Annemieke Huizinga

Annemieke Huizinga, 0499-310883, Aanmelden

Best Life is een uur intensief nadenken over jouw leven. Ontdekken wie je bent, waarom je dingen doet. Wat is de zin van het leven en hoe zit het leven in elkaar? Zonder jou de wet voor te schrijven…

Best Life wil haar boodschap op een herkenbare en pure manier communiceren. We gebruiken hierbij (beeld)materiaal uit de jongerencultuur. In een compact programma van een uur zet een spreker je aan het denken over actuele thema's zoals relaties en identiteit. We zijn een zelfstandige stichting en met een klein team worden de events georganiseerd. De uitvoering laten we graag over aan onze jongeren. Zij zitten in de crew die tijdens de events zorgt dat deze op rolletjes verlopen.

Wil je ook een keer meehelpen op een event? Of denk je liever mee op de achtergrond in de organisatie? We horen graag van je! Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Henk Pielman, 06-20634530, Aanmelden

Lidwina In Huis is een initiatief om in deze tijd, waarin mensen aan huis gebonden zijn, op straat afstand moeten houden, toch verbinding laten ervaren. Dit doen we door bemoedigende woorden, aanbiddingsmuziek, interviews en online delen van nieuwtjes. De uitzending is live om zodoende het gevoel te creëren dat er midden in de week een uurtje met elkaar gedeeld wordt. We willen hiermee iets bieden voor heel Best en omgeving. Gasten uit de politiek of maatschappij zijn van harte welkom om iets te delen op dit platform.

We doen dit in een huiskamersetting voorin de kerk waar gezelligheid is, warmte en waar alle technieken aanwezig zijn om beelden te tonen, te streamen, muziek te maken en mensen, op veilige afstand, te ontvangen en te interviewen. Een eerste serie ‘uitzendingen’ heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van de coronacrisis op woensdagavonden. Als er voldoende belangstelling is kunnen we een nieuwe serie organiseren. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Henk Pielman, 06-20634530, Aanmelden

Het beamteam verzorgt en begeleidt het gebruik van de beamer in het kerkgebouw. Als team leveren wij onze bijdrage door de aanwezige techniek ter ondersteuning in te zetten.

Het werk bestaat voornamelijk uit twee delen:

- de voorbereiding (het maken van de PowerPoint presentatie met onder andere de liturgie, de liederen, de mededelingen en het invoegen van de presentaties van de voorganger)

- en de uitvoering tijdens de kerkdiensten (opstarten computer en beamer, bedienen presentatie).

Heb je interesse en kun je nauwgezet werken, laat het ons of iemand van de liturgiecommissie weten! Gemeenteleden (oud of jong) die ons met een van beide (of allebei) willen helpen om er zo met elkaar ook in de toekomst mooie en goede kerkdiensten van te maken zijn altijd welkom.  Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Iwan Kramer, Aanmelden

Elke dienst zorgt het videoteam voor de video opnamen van de kerkzaal. Deze opnamen worden live uitgezonden en kunnen na afloop ook teruggekeken worden. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Kerkdienstgemist. Op deze manier zijn de diensten eenvoudig over heel de wereld en op elk moment van de dag te volgen.

Heb je vragen of opmerkingen over de video-opnamen, of wil je meedraaien als teamlid, neem dan contact met ons op. We horen graag van je. Als videoteam vinden we het belangrijk dat ook mensen die niet fysiek in de dienst aanwezig kunnen zijn, toch de diensten mee kunnen maken en zo betrokken zijn bij de gemeente. We proberen de diensten zo boeiend mogelijk in beeld te brengen en de kijkers te betrekken bij de dienst. Dit houdt in dat af en toe ook beelden van de kerkzaal of de muzikanten worden gemaakt. Als je geïnteresseerd bent om mee te doen, meld je dan

Iwan Kramer, Aanmelden

De website (www.lidwinakerk.nl) wordt gebruikt voor informatievoorziening voor kerkleden, maar zeker ook voor buitenstaanders. Op de website wordt onder andere het rooster van de diensten bijgehouden en kunnen deze diensten ook live gevolgd worden. 

Het webteam houdt zich bezig met het beheren van de inhoud van de verschillende pagina’s, de verschillende e-mail adressen en de techniek die erachter zit. De website is ontwikkeld met een Content Management System, zodat kennis van diepgaande webtechnieken niet nodig is voor het aanpassen van de inhoud. Vind je het leuk om visueel met tekst en plaatjes bezig te zijn of heb je kennis van webtechnieken? En wil je die talenten graag voor de kerk inzetten? Meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Iwan Kramer, Aanmelden

Wordt aan gewerkt

Aanmelden

Wij mogen elke zondag de bloemen verzorgen voor de kerk. Naar eigen inzicht een mooie bos of een eigen creatie. We werken in een maandschema, waarin je om beurten aan de beurt bent. Bij bijzondere feestdagen maken we vaak samen de versiering. Er komen ook wel aanvragen om met bruiloften of afscheiddiensten de bloemen te verzorgen.

We verzorgen de bloemen nu met z'n drieën: Dick Boekholt, Annet Verschelling en Ella Oosterhuis. Lijkt het je leuk om mee te doen dan ben je van harte welkom. Je kunt je hieronder aanmelden, of bij

Ella Oosterhuis, Aanmelden

Kerkzaal

Met een groepje van zes mensen gaan we elke maand een ochtend hard aan de slag in de kerkzaal om daar alle stof op te zuigen en de vieze ramen te lappen. Daarna drinken we altijd nog gezellig een bakkie koffie. We genieten ervan om zo samen even lekker bezig te zijn en zijn dankbaar dat we zo ook zichtbaar iets mogen bijdragen in ons samenleven als gemeenschap. Meedoen? Graag! Elke tweede donderdagochtend van de maand. Meld je Hieronder aan of neem contact op met

Gerida Nelemans, gerida.nelemans@gmail.com

Aanbouw

Samen houden we de ontmoetingsruimte, keuken, toiletten en de verschillende zalen in de aanbouw van ons kerkgebouw schoon. In toerbeurt met een drietal huishoudens op zaterdag-ochtend zorgen we ervoor dat de ruimtes worden opgeruimd en schoongemaakt zodat ze gebruikt kunnen worden voor de vele verschillende activiteiten in ons kerkgebouw. We doen dat standaard op de zaterdag-ochtend, maar als na onderling overleg een andere dag of tijdstip de voorkeur heeft, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Als je mee wilt doen meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Erik Kosters, 06-57546524, Aanmelden

De Commissie van Beheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. De kerkmeester zorgt dat het preventief en correctief onderhoud uitgevoerd wordt. Dat kan in eigen beheer of door middel van uitbesteden. Periodiek onderhoud bijvoorbeeld voor verwarmingsketels wordt uitbesteed. Schoonmaakwerkzaamheden worden in eigen beheer gedaan. Voor de tuin hebben we een vrijwilliger.

Voor het schilderwerk worden ook wel vrijwilligers ingezet uit onze eigen gemeente. Zo wordt er voor elke klus gekeken, kunnen we het zelf of moet er een bedrijf worden ingehuurd? Als je bereid bent om mee te helpen, Meld je dan hieronder aan of neem contact op met

Meindert Oosterhuis, Aanmelden

Wordt aan gewerkt

Harry Spakman, Aanmelden

De Commissie van Beheer (CvB) zorgt voor het beheer en het onderhoud van het kerkgebouw, de tuin en de pastorie. Dat varieert van het regelen van groot onderhoud met leveranciers, tot het zelf uitvoeren (of met gemeenteleden) van reparatieklussen. De CvB voert ook het financiële beheer van de kerk uit. De leden worden benoemd door de kerkenraad. Als je wat meer wilt weten, of je vindt het leuk om op een praktische manier bij te dragen aan het onderhoud van het kerkgebouw, neem dan contact op met

Arnold van den Berg, Aanmelden

De commissie zorgt voor een voortgaande bezinning op alles wat met liturgie te maken heeft. Zij wil bereiken dat alle gemeenteleden aangesproken worden in de eredienst om zo samen God te eren, van Hem te leren en elkaar te ontmoeten.

Taken

  • in overleg met de voorganger invulling geven aan de eredienst of onderdelen daarvan
  • regelmatig verzorgen van publicaties, begeleiden van invoering van eventuele veranderingen
  • de kerkenraad dienen met adviezen over onderwerpen die met de liturgie te maken hebben

Als je interesse of vragen hebt, neem dan contact op met

Annemiek Slob, Aanmelden

Wie helpt de commissie Zending & Hulpverlening versterken met nieuwe ideeën of mogelijkheden?

  • Vind je het leuk en uitdagend om de contacten van onze kerk met de kerk in Rengkai in Noordoost-India te versterken?
  • Of om onze gemeente op te informeren en enthousiast te maken over het werk van India Mission, de Verre Naasten en onze broers en zussen in India?
  • Of om 1 of 2x per jaar een zaterdagochtend mee te gaan naar de algemene vergadering van India Mission. Om daar te horen over het werk van India Mission hier in andere kerken, maar vooral in India.
  • Of om the helpen bij een Missionactiviteit of -zondag. Bijvoorbeeld helpen met de jonge kinderen voor een verrassing van een Indische gast of het voorbereiden van zo’n activiteit.

Als je mee wilt helpen neem dan contact op met

Erik Schot, Aanmelden

Wij van de activiteiten commissie zijn de enthousiaste gemeenteleden die zorgen voor de kopjes koffie en thee of frisdrank wanneer er gemeentevergaderingen of speciale kerkdiensten zijn zoals bij Pasen of Kerst. We helpen tijdens kerkelijke activiteiten en rondom de kerkdiensten. Maar ook bij een receptie voor een bruiloft of een samenzijn na een begrafenis zijn we w2aar mogelijk bereid te helpen en dit te verzorgen. We zijn altijd op zoek naar mensen die ons kunnen helpen of op de oproeplijst willen staan. Dus vind je het leuk om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de gemeente, meld je dan aan! Ook verzorgen de contactpersonen de centrale inkoop van alle benodigdheden (koffie/thee/ frisdranken) voor alle kerkelijke eigen gemeente- activiteiten die plaatsvinden in de kerk of zalen.

Als je interesse of vragen hebt, neem dan contact op met

Manon of Annet Verschelling, Aanmelden