Connect

Connect
De jongeren van 12-16 jaar hebben een twee wekelijkse bijeenkomst op vrijdagavond van ongeveer 45 minuten met daarna tijd en ruimte voor ontmoeting. Jongeren willen, om bij een groep te horen, vrienden ontmoeten en verbinding met elkaar maken. Daarom zullen alle groepen tegelijk op dezelfde avond in de kerk bij elkaar komen. Het gezellig samenzijn en drinken met iets lekkers wordt door de jongeren erg gewaardeerd. Hier wordt een beroep gedaan op de ouders om dit te verzorgen. De soos gaat hierin een rol spelen.

Connect+
De aandacht zal meer op het onderwijs komen te liggen. Voor de jongeren van 16+ speelt ontmoeting ook een grote rol. De 16+ jongeren kunnen ook naar LEF. Ook bij LEF zal ontmoeting, spreken over de verbinding tussen leefwereld en geloof en het delen van hun leven met Jezus aandacht krijgen. Connect+ is op dinsdagavond.

Belijdenisgroep
Jongeren kunnen als ze 16 jaar zijn aangeven of ze binnen Connect+ zich willen aansluiten bij een onderwijsgroep of dat ze graag verder willen richting het doen van belijdenis.