Inaktelke

Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië.

Relaties
De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten met onze broers en zussen daar. Veel gemeenteleden gaan er regelmatig op bezoek en een paar jaar geleden hebben ze ook ons in Nederland een bezoek gebracht.
We delen met elkaar ons geloof in Christus en ontmoeten elkaar ook in de kerk.
Via de contacten horen we wat er in het dorp speelt, waar er zorgen zijn en waar er blijdschap is.

Ondersteuning
Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat.

Voorbeelden zijn:

  • Met de collecte-opbrengst financieren we een aantal medicijnen voor met name de oudere mensen in het dorp
  • We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in
  • Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen
  • We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties.
  • De jongeren uit onze gemeente gaan jaarlijks op reis naar Inaktelke: zie hieronder bij  Be Inaktie

Beinaktie
Jaarlijks vertrekt een grote groep jongeren uit onze gemeente in de meivakantie voor een week naar Inaktelke, om daar vriendschappen te vormen en te versterken, nieuwe indrukken op te doen, maar ook om tegelijkertijd werk te verzetten dat gedaan moet worden.

De afgelopen jaren zijn op die manier kilometers stoep aangelegd in het dorp.