Kringpaper - Een nieuw leven in Jezus

Toen Maxima trouwde met Willem Alexander veranderde haar positie en daarmee haar identiteit. De vraag 'Wie ben ik?', beantwoordde zij anders na haar trouwdag. Want na die dag was zij was niet alleen meer 'Maxima', maar een Nederlandse prinses, de vrouw van Willem Alexander en daarmee lid van het koninklijk huis. Een andere persoon in haar leven - Willem Alexander - zorgde ervoor dat haar identiteit ingrijpend veranderde. Anderen gingen anders naar haar kijken en zou Maxima sindsdien ook niet anders naar zichzelf kijken?

De vraag 'Wie ben ik?' is een vraag die mensen hun leven lang bezighoudt. Veel mensen zijn bezig met hun eigen ontwikkeling via opleidingen, cursussen en zelfhulpboeken. Kennelijk is er een behoefte om jezelf beter te leren kennen; wat is mijn eigen identiteit? Daarbij zijn andere personen vaak belangrijk. 'Ik ben een vriend van die en die, ik ben een moeder van die en die, ik ben een partner van die en die of ik ben een alleenstaande'. Andere mensen - of de afwezigheid daarvan - hebben een grote invloed op hoe de 'wie-ben-ik-vraag' wordt beantwoord. In het christelijk geloof gaat het ook over een persoon: Jezus Christus.

Wat is Jezus’ invloed op wie jij bent? Waarin merk je dat concreet? Stel dat Jezus en zijn woorden (nog) meer ruimte krijgen in jouw leven: wat zou er dan gebeuren? Deze maand zoeken we naar wat 'in Christus zijn’ betekent voor wie jij op dit moment bent en hoe je daar gekomen bent. Een zoektocht past daarbij omdat het leven van ieder mens uniek is en Jezus daar steeds op een unieke manier in binnenkomt.

God biedt ieder mens een identiteit aan die sterk staat. Een identiteit die je niet zelf hoeft te maken maar steeds weer mag ontvangen. Een identiteit die niet leunt op jouw succes (falen), imago (probleem) of bezit (gebrek). Christfulness begint niet met wat jij doet maar bij ontvangen wat Jezus voor eens en altijd heeft gedaan. Het begint bij wie Jezus is: geliefd door de Vader. Christfulness betekent dat wij daarin delen. Want het is Jezus die aan het kruis al jouw zonden en tekortkomingen overneemt en vernietigt. In Christus kijkt God definitief anders naar je. In Christus is je positie veranderd: je bent vrij van oordeel, geliefd, verborgen in God een nieuwe schepping en nog zoveel meer. We delen in Jezus’ geliefd zijn door zijn Vader. Zoek, ontdek en ervaar het.
 
Gespreksvragen
  • Wat is jouw identiteit? Wat zie je als jouw ware ik? In hoeverre leef jij continu vanuit je ware ik?
  • Maak als kring een rondje waarin de vraag wordt beantwoord: wie is Jezus op dit moment voor jou? Hoe heeft het te maken met je identiteit?
  • Als het gaat om identiteit: zie jij een kloof tussen wie we als mensen zijn en hoe God ons bedoeld heeft? Waarin?
  • ‘Jezus is gestorven voor mijn zonden, daardoor krijg ik vergeving en word ik aangenomen door God’. Voor veel christenen is dit het antwoord op de vraag: wie is Jezus voor jou? Het is een belangrijk en waar antwoord (zie bijvoorbeeld 1 Petrus 3,18). Tegelijk: als dit het enige is wat Jezus voor ons betekent, zou je dat een versmalling kunnen noemen. Andere aspecten van wie Christus voor ons is blijven daarmee namelijk onderbelicht. Jezus doet meer dan alleen zonden wegdoen (juridisch aspect). Hij is mijn grote broer, leert je echt mens te zijn, overwint het kwaad. Enzovoorts. Ben je het daarmee eens? Wie is Jezus voor jou als je denkt in beelden? Bespreek het in de kring.
  • Pak één van de volgende gedeelten uit de Bijbel er eens bij en pas ze toe op je leven, in Christus ben je: ‘Verborgen in God’ (Kolossenzen 3,3), ‘Levend voor God’ (Romeinen 6,11) ‘Een nieuwe schepping’ (2 Korintiërs 5,17), ‘Vrij van oordeel (Romeinen 8,1)’, ‘Gods geliefde kind en een bron van Gods vreugde’ (Matteüs 3,17), ‘In vrede met God’ (Romeinen 5,1), ‘Vervuld van Gods volheid’ (Kolossenzen 2,10), ‘Iemand die vrucht draagt’ (Johannes 15,5). Wat betekenen deze aspecten voor jou? Waarin zou je willen groeien?
  • Je identiteit kun je bouwen op prestaties (ik ben wat ik heb), imago (ik ben wat anderen van mij vinden), bezit (ik ben wat ik heb) of God (ik ben in Christus geliefd en aanvaard). Heeft één van deze dingen - of nog iets anders - grote invloed in je leven? Wat wil je invloed geven?

Geestelijke oefening
Lees Marcus 1,9-11 een aantal keer opnieuw. Sluit je ogen en zie de situatie voor je: de hemel die openscheurt, Jezus die in het water staat en de stem die klinkt uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.” Start vervolgens met een minuut of vijf de zin ‘Jezus, u bent de geliefde’ te herhalen. Richt je daarbij op de intense de liefde die er is tussen de Vader en de Zoon. Ga daarna verder door het zinnetje ‘Jezus, ik ben de geliefde’ te herhalen en laat zo tot je doordringen wie je bent in Christus: geliefd door de Vader. Zet als laatste de stap naar de mensen om je heen naar wie God liefde uitgaat: ‘Jezus, wij zijn de geliefden’. Sluit af met gebed voor de mensen om je heen of door het Onze Vader te bidden (Matteüs 6,9).

Dowload deze kringpaper