Kringpaper - Intiem praten met Jezus

God verlangt naar jou! Nog voor jij je bewust kon zijn van jouw verlangen naar God, verlangde God jou. Hij heeft je gemaakt met een verlangen naar hem dat van tijd tot tijd opspeelt, tastbaar is in de onderstromen van je leven en soms in iedere vezel van je bestaan. Wij kunnen God liefhebben omdat Hij ons eerst lief heeft. Wij verlangen naar God omdat Hij ons verlangt. We openen onszelf voor God omdat Hij zich eerst openstelt voor ons. Dat is evangelie, goed nieuws! We zien hoe dit goede nieuws gestalte krijgt in Jezus. Jezus die zich als geen ander wist te verbinden met hele gewone mensen, vissers zoals Petrus, theologen zoals Nicodemus, de Samaritaanse vrouw (uitschot van het uitschot), de belastingambtenaar Levi, de Romeinse hoofdman, vele zieken en verwarde mensen, kortom met alle type mensen. Daarmee toont Jezus het hart van God. Dat is niet veranderd en klopt voor de gewone of ongewone Nederlander van onze tijd. Hij verlangt naar intimiteit .. met jou!

De vele externe impulsen, bijvoorbeeld social media en FOMO (Fear of missing out), maken intimiteit met Jezus soms lastig. We moeten veel van onszelf, we moeten overal bij zijn. Hoe doe je dat, groeien in intimiteit met Jezus? Hoe heb je hart tot hart contact met hem? Hoe geef je Jezus meer tijd en aandacht en een plek in jouw leven? Daar hopen we deze maand individueel en samen in te groeien.

Gespreksvragen

  • Wat zijn voor jou belangrijke verlangens?
  • Is meer contact/verbinding met Jezus ook een belangrijk verlangen voor jou, waarom wel/niet?
  • Lukt het jou te leven in het hier en nu? En tijd te maken voor echte gesprekken, verbinding en diepere gesprekken?
  • Herken je dat verlangen naar Jezus van tijd tot tijd meer en minder is?
  • Hoe heb jij contact met Jezus en wat werkt hierin voor jou het beste?

Bijbelteksten ter inspiratie

1 Johannes 4, Johannes 15, Hosea 6:6, Matteus 6

Geestelijke oefening

De volgende oefening is een eerste hulpmiddel in het groeien in intimiteit met Jezus. Neem nu tenminste 10 minuten stilte en rust en gebruik de volgende tekst als ‘duikplank’ om iets van jezelf, iets van je hart bloot te leggen voor God.

In plaats van allerlei ‘offers’ die ik kan brengen aan God (bijv. goede daden in welke vorm dan ook) ga ik voor één ‘offer’. Het grootste offer dat een mens kan brengen in antwoord op het offer dat Jezus voor ons bracht. Het kwetsbare offer van je eigen leven openstellen voor en overgeven aan Jezus. Vanuit dit kwetsbaar verlangen zeggen: Hier ben ik. Met mijn hele hart, ziel, verstand en lichaam. Hier ben ik, bereid om mijn hart open te stellen voor relatie, een ontmoeting met Jezus. Ik stel mijzelf open op naar U, ik wacht op U. Er is weinig tot niets wat ik kan doen om de uitkomst te bepalen. Er is niks dat ik kan doen om iets van U gedaan te krijgen. Alles wat ik kan doen is mezelf op de waagschaal leggen en wachten. Sluit af door het ‘Onze Vader’ te bidden. (Matteüs 6:9-13)

Dowload deze kringpaper