Kringpaper - Lijden met Jezus

“De seculiere opvatting is dat deze zichtbare wereld alles is wat er is. En dus betekent leven dat je de vrijheid hebt om het leven te kiezen dat jou gelukkig maakt. Maar als je het zo bekijkt, dan heeft lijden geen enkele betekenis. Het is een onderbreking van je levensverhaal - het kan er op geen enkele zinvolle manier deel van uitmaken.”

Tim Keller - voorganger in New York - beweert dat mensen in westerse samenlevingen, zoals de Nederlandse samenleving, niet in staat zijn goed om te gaan met lijden. De oorzaak daarvan ligt volgens hem in het hoogste doel wat veel mensen hebben: het voortdurend willen ervaren van geluksgevoelens. En dit zorgt voor problemen als deze gevoelens van geluk afwezig en er juist tegenslagen komen. De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter zegt het zo: "Het idee dat het leven vooral leuk moet zijn is dé ziekte van deze tijd."

In Nederland kennen we geen hongersnood, overstromingen, oorlogen of uitbraken van ziekten die duizenden slachtoffers eisen. Maar mensen lijden wel op andere manieren: aan eenzaamheid, depressiviteit, ziekte, minderwaardige gevoelens, burn-outs of verdriet om iemand die ziek is of overleden.

Deze maand staan we daar bij stil. Bij het lijden dat onszelf en mensen in onze nabije omgeving treft. Hoe ga je om met kleine en grote tegenslagen die er in je leven zijn of nog komen? Wat is de houding van het christelijk geloof tegenover lijden? Christfulness, een leven vol van Jezus, heeft hier alles mee te maken. Want een leven vol van Jezus betekent een leven vol van de dingen die Jezus meemaakte. Zijn verhaal wordt jouw verhaal. Zijn opstanding wordt jouw opstanding. Maar ook: zijn lijden wordt jouw lijden. Romeinen 8,17 zegt het zo: “Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.” De levensroute die wordt uitgestippeld voor mensen die Jezus willen volgen is de levensroute van Jezus zelf.

In de tijd in aanloop naar Goede Vrijdag staan we stil bij de verbondenheid tussen Jezus’ lijden en dat van ons. Hoe helpt dat in het omgaan met lijden bij onszelf en anderen?

Gespreksvragen

  • Wat is voor jou lijden?
  • Waarin ervaar je lijden in jouw eigen leven? Hoe ga je daarmee om? Wat betekent Jezus     hierin voor je?
  • Hoe kun je een ander concreet steunen in zijn of haar lijden?
  • Bekijk de video van de Vlaamse psycholoog Dirk de Wachter op https://www.brainwash.nl/bijdrage/het-idee-dat-het-leven-vooral-leuk-moet-zijn-is-de- ziekte-van-deze-tijd
  • Wat herken je ervan in de samenleving? En in je eigen leven?
  • Hoe combineer je lijden met het menselijk verlangen naar geluk? Wat zegt de Bijbel over  geluk denk je?
  • Lees één van de volgende teksten uit de Bijbel en het gedeelte daaromheen: Romeinen 8,17; 2 Korintiërs 1,5 of 2 Korintiërs 4,17. Hoe komt het thema lijden hierin naar voren? Wat voor rol speelt Jezus in dit lijden? Helpt het je, en zo ja; hoe?

Geestelijke oefening

Deel in de kring (eventueel online) de kleine en grote tegenslagen die er zijn in ieders leven. Bid nadat iemand iets gedeeld heeft direct voor diezelfde persoon en ga daarna door  naar de volgende persoon. Het risico is om in het gebed het ‘lijden weg te willen bidden’. In deze oefening mogen we ook oefenen in ‘het uithouden bij lijden’. Hoe kunnen we juist in het lijden Jezus ontmoeten?

Dowload deze kringpaper