Samen één in Christus - Zondag 11 oktober

Hoe kun je anderen helpen om vol van Jezus te worden?

Bid voor elkaar.
Vertellen over Jezus.
Je gaven inzetten voor anderen.
Om te vertellen over Jezus.
Liefde van Jezus doorgeven.
Alpha en mensen hiervoor uitnodigen.
Liefde voor Jezus delen.
Laten zien hoeveel vreugde en hoop leven met jezus
geeft.
Gewoon door liefde te geven aan de ander.
Profeteren.
Bidden.
Navolgen.
Laten zien wie Jezus is.
Bemoedigen.
Door elkaar te zien als door Jezus geliefd.
Samen zijn en met elkaar spreken.
Zijn liefde doorgeven.
Jezelf zijn, en het beste van jezelf laten zien.
Leven vanuit je geloof.
Heb geduld met de ander en vergeef de fouten van
anderen.
Bidden en zingen.
Met elkaar bidden.
Mensen over de bijbel te vertellen.
Door het zelf te zijn en te laten zien.
Door ze over hem te vertellen.
Het zelf voorleven.
Voorbeeld van liefde laten zien.
lees je Bijbel bid elke dag.
Laat het zien in je doen en laten.
Vertellen waar jij vol van bent in Jezus.
Praat over jezus met de persoon.
Laten zien wie Jezus voor jou is.
Samen eten en delen van blijdschap.
Bidden met elkaar.
Voor elkaar bidden.
Samen bijbelstudie doen.
Voor elkaar bidden.
Alpha cursus.
Jezus volgen.
De Geest doet het.
ZIJN LIEFDE DOORGEVEN.
Bijbelstudie.
Doorvertellen waarin je geloofd.
Bijbel lezen.
Verhalen met elkaar delen.
Goede daden en goede woorden.
Voor anderen bidden.
Delen, vertellen,.
geloofsgesprekken, leven en doen vanuit je geloof.
De bijbel en het bidden.
Door Jezus uit te stralen.
Delen en bidden.
Samen bidden en woorden ontvangen over wie hij voor je
is.
Zo te leven dat ze nieuwsgierig worden naar Jezus.
Behulpzaam zijn.
Je eigen houding.
Lees je Bijbel, bid elke dag en praat daar met elkaar
over.
Bidden voor elkaar.