Kringpaper - Psalm 121: Leven uit toekomstige vreugde

Het is zaaien
'op hoop van zegen'

De afgelopen jaren werd de uitdrukking 'YOLO' veel gebruikt, die staat voor 'You Only Live Once'. Je leeft maar één keer, dus geniet er maar ten volle van. 'Carpe Diem', zouden de Romeinen zeggen:
'PIuk de dag'!
Maar geluk en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar. Daarover gaat Psalm 126.De Psalm opent met een diepe vreugde over de redding die God gebracht heeft. Je kunt hierbij denken aan de wederopbouw van Jeruzalem en de tempel na de ballingschap (Ezra 3). Echter, al snel slaat de stemming om en dienen nieuwe zorgen en gevaren zich aan en klinkt het gebed: 'Keer ook nú ons lot, Heer.' (Ps.126,4).
Het is herkenbaar voor elke pelgrim die zich op de lange en gevaarlijke weg bevindt op weg naar de ontmoeting met God. Er is zowel blijdschap als verdriet onderweg en die twee lopen soms hand in hand. Hoe vaak komt het wel niet voor dat iemand de ene dag aan het grafstaat en de andere dag aan het kraambed? Er is nu eenmaal niet alleen veel weugde, maar ook veel verdriet.
Psalm 126 houdt blijdschap en tranen bij elkaar. Daarbij gebruikt de pelgrim het beeld van het in tranen zaaien. Waarom in tranen? Omdat de boer zijn kostbare voedselvoorraad op het land gooit zonder zeker te zijn van een goede opbrengst. Het is zaaien 'op hoop van zegen'. Hoop is in die zin de anticipatie op toekomstige weugde, op het moment dat de oogst groot zal blijken te zijn.
Het beeld van het zaaien draagt ook nog een ander aspect in zich. Het gewas moet groeien en dat duurt lang. Het vergt geduld om te wachten totdat God het tot volle wasdom brengt. Echt geluk is vaak niet te koop, het vraagt om geduld. Het is als een stalactiet die druppel voor druppel gevormd wordt over een periode van eeuwen. Over vele jaren bouwt God iets wat prachtig is.
Zo is God ook met jou bezig. Hij vormt je als een stalactiet, druppel voor druppel, tot iets prachtigs. Dat duurt lang en soms zou ie willen dat het met een vingerknip gedaan was. Maar God is bezig iets prachtigs te bereiden, dat is zeker. Word jij blij van dat toekomstbeeld?

Dowload deze kringpaper