Kringpaper - Samen op weg, met de pelgrimspsalmen

Je bent
op weg
naar Huis

Het leven met God is niet zweverig of in beton gegoten. Het gaat erom dat je leert te ontdekken wie God is in het dagelijkse leven. Dat je wandelt met hem zoals Henoch deed en dat je Jezus navolgt als zijn leerling. In beide woorden zit iets van beweging. Een bewustzijn dat je onderweg bent, maar je doel nog niet hebt bereikt.

Je bent als het ware een pelgrim, die op weg is naar Jeruzalem om God te ontmoeten en te aanbidden. Alleen ben je niet op weg naar het aardse en door oorlog verscheurde Jeruzalem, dat in Palestina ligt. Nee, je bent op weg naar het hemelse Jeruzalem, daar waar God voor altijd wede geeft. Je bent op weg naar Huis.

Onderweg maak je van alles mee. Hoogte- en dieptepunten. Net zoals de pelgrims onderweg naar Jeruzalem van alles meemaken. Van de eenzaamheid van de tenten van Kedar (Psalm 120) naar het vaste vertrouwen van de Sionsberg (Psalm 125) en de rust die gevonden wordt bij God (Psalm 131) totdat ze met elkaar Gods lof zingen in zijn heilige stad (Psalm 134).

Je bent niet alleen onderweg. Je loopt in een lange stoet van geloofsgenoten. Mensen die net als jij vertrouwen op Gods beloften en met vallen en opstaan onderweg zijn naar God.
Samen zingend, samen biddend, samen gelovend, samen hopend, samen verwachtend. Dat is de kerk van alle tijden: geloofsgenoten onderweg.
Gelukkig maar, want samen zijn we niet alleen!

Dowload deze kringpaper