Kringpaper - Psalm 127: Vergeefse moeite

"Het arbeidsethos van een pelgrim"

Psalm 127 spreekt over 'vergeefsheid' en raakt daarmee een thema aan wat in onze tijd misschien wel actueler is dan ooit. We bouwen torens die tot in de hemel rijken, maken al op jonge leeftijd carrière, verlengen ons leven door gezonde voeding en wetenschap... Maar wat is het waard? Soms kan een gevoel van zinloosheid je ineens overvallen.
Al ons gezwoeg en alles wat we bereiken is vergeefs, zegt Psalm 127, tenzij...
Tenzij je God in je leven betrekt en hém het huis laat bouwen, hém de wacht laat houden, hém het je laat geven. Psalm 127 leertje dat je pas écht rijk bent wanneer je leert om met open handen van God te ontvangen.
ZoaIs David, die moest leren dat niet hij een huis voor God bouwt, maar dat God een huis voor hem bouwt. Zoals Martha, die moest leren dat niet zij voor Jezus moest zorgen maar dat Jezus voor haar zorgt. Psalm 127  leert je te zijn zoals Maria, die aan Jezus' voeten neerzat en alles onwing. God geeft het zijn lieveling in de slaap (vers 2).
In het tweede deel spreekt de Psalm 'ineens' over kinderen, die een geschenk en een erfenis van God zijn (vers 3). Kinderen zijn belangrijker dan alle werkdoelen die je in het leven kunt stellen, zegt de Psalm. Zoals een
raak geschoten pijl getuigt van goede schutterskunde, zo getuigen kinderen van goed ouderschap (vers 4). Welke normen en waarden geef je hen mee? Hoe leer je hen in afhankelijk van God te leven en welk voorbeeld ben je voor hen? De 'investering' om je kinderen te leren leven met God is er één waar zegen op rust: God geeft zijn zegen tot in het duizendste geslacht (Ex.20,6).
Psalm 127 is geschreven in een tijd dat kinderen hebben de norm was. De Psalm legt er de nadruk op dat kinderen een geschenk zijn waar tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid in mee komt. Die verantwoordelijkheid geldt ook voor mensen die (nog) geen kinderen hebben ontvangen. Met elkaar zijn we in de gemeente verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van onze kinderen. De kinderen van de gemeente zijn
indirect ook Gods geschenk aan wie kinderloos bleven.
Zo bouwen we allen samen en ieder afzonderlijk aan ons levenswerk. Je levenswerk bouwen zonder God is vergeefse moeite, het bereikt niets. Maar wie bouwt in afhankelijkheid van God, die kan afstand nemen, zich rustig neerleggen en tevreden slapen.

Dowload deze kringpaper