KerstNachtDienst 2019

Tijdens de kerstnachtdienst in de Lidwinakerk willen we samen het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ vieren. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Een ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ vindt traditioneel in de adventstijd plaats en kent zijn oorsprong in Engeland. In deze viering wordt het verhaal verteld van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. Dit doen we aan de hand van negen korte lezingen ‘lessons’, die worden afgewisseld met het zingen van de ‘carols’ en andere kerstliederen.

De eerste en meest bekende versie van dit Festival vond op kerstavond 1918 plaats bij King’s College in Cambridge. Een jaar later werd de volgorde van het Festival aangepast en sindsdien is altijd het eerste lied, het bekende ‘In de stad van koning David’.

De lezingen uit de bijbel zijn een vast onderdeel van de dienst. Maar met de liederen kan worden gevarieerd. Wel is het zo dat alle diensten beginnen met ‘In de stad van koning David’ en eindigen met ‘Hoor de eng’len zingen d’eer’. Een deel van de liederen wordt door een gelegenheidskoor uitgevoerd, maar er is juist ook veel ruimte voor samenzang.

Komt u ook meezingen? U bent van harte welkom op dinsdag 24 december om 20.30 uur in de Lidwinakerk.