Christfulness - Samen één in Christus

Leven in verbinding met Jezus; dat gaat 'niet zomaar'. Als je dat wilt, vraagt dat om aandacht. In ons drukke leven kunnen we verlangen naar die verbinding, naar een intimiteit die verder gaat dan een kennismaking of het weten van een aantal dingen over Jezus. Velen van ons geloven met de 'handen uit de mouwen'; met elkaar doen we ontzettend mooie dingen in onze kerk en onze omgeving. Maar hoe is Jezus verbonden met al die activiteiten? Hoe kunnen 'geloven' en 'ervaren' samen optrekken?
 
Overal in de samenleving wordt mindfulness aangegrepen als manier om te leven in verbinding met het nu. We willen als kerk leven in verbinding met de wereld om ons heen, maar ook altijd zoeken naar een tegengeluid. Wij presenteren voor dit jaar Christfulness; leven in verbinding met Jezus in het hier en nu, het leven van alledag. Misschien is Jezus wel dichterbij dan we denken. We hopen daar dit jaar meer zicht op te krijgen. Waar moet je bij Christfulness aan denken?
 
Wanneer we ons verbinden met Jezus mogen we steeds voller van hem worden. Hij gebruikt daarvoor zelf het beeld van een wijnstok en ranken. Een rank los van de wijnstok zal niet groeien en vruchten voortbrengen. Maar een rank, geënt op de wijnstok, groeit wel. Als we als ranken zijn geënt op de wijnstok Jezus, dan ontvangen we het leven in al zijn volheid. Hoe mooi zou het zijn als we aan het einde van het jaar kunnen zeggen dat we voller van Jezus zijn geworden? Dat we zogezegd 'Christful' door het leven gaan? En dat we dat ook doen!
 
Voor dat leven in al zijn volheid gebruikt Paulus het zinnetje 'In Christus zijn'. Het komt maar liefst 200 keer voor in de bijbel. Maar wat betekent dat: 'In Christus zijn'? Wat betekent Jezus voor ons zelfbeeld, ons beeld van anderen en de wijze waarop wij dagelijks leven?