Websitebeheer Lidwinakerk Lidwina in Advent

Klein uurtje van bemoediging
en aanbidding in
aanloop naar kerst.

Elke woensdag tot kerst om 20:00 uur

4 uren geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Lidwina in Advent

Klein uurtje van bemoediging
en aanbidding in
aanloop naar kerst.

Elke woensdag tot kerst om 20:00 uur

4 uren geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Lidwina in Advent

Klein uurtje van bemoediging
en aanbidding in
aanloop naar kerst.

Elke woensdag tot kerst om 20:00 uur

4 uren geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Lidwina in Advent

Klein uurtje van bemoediging
en aanbidding in
aanloop naar kerst.

Elke woensdag tot kerst om 20:00 uur

4 uren geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Lidwina in Advent

Klein uurtje van bemoediging
en aanbidding in
aanloop naar kerst.

Elke woensdag tot kerst om 20:00 uur

4 uren geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Lidwina in Advent

Klein uurtje van bemoediging
en aanbidding in
aanloop naar kerst.

Elke woensdag tot kerst om 20:00 uur

4 uren geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Lidwina in Advent

Klein uurtje van bemoediging
en aanbidding in
aanloop naar kerst.

Elke woensdag tot kerst om 20:00 uur

4 uren geleden

Websitebeheer LidwinakerkEenheid

<p>Eenheid, het is iets waar je je graag voor inzet. Want hoe vaak hoor je niet dat een samenleving of groep ‘tot op het bot verdeeld’ is? Mooi als je daar iets aan kunt doen.Dat valt overigens nog niet mee. Wie werkt aan eenheid, merkt telkens dat hij nieuwe verdeeldheid veroorzaakt. Want de eenheid die hem voor ogen stond, wordt door anderen weer afgewezen: we willen wel samen, maar niet zo!Het aanwijzen van een gezamenlijke vijand lijkt soms te helpen. Maar het is slechts tijdelijk en het is maar schijn: de onderliggende verdeeldheid blijft en speelt zomaar weer op. Zoals je jeuk ook niet verdrijft met krabben; je kunt het er alleen tijdelijk mee onderdrukken.Echte eenheid komt alleen van God, die zegt dat Hij één is. Maar welke God is dat, en bestaat Hij wel echt, en wat mag ik van Hem geloven? Het opleggen van één bepaald godsbeeld zal de verdeeldheid niet kunnen wegnemen. Er zijn immers ook andere godsbeelden gangbaar.Laat het dus maar over aan God zelf. Zijn Zoon, onze Heer Jezus, ...</p>

1 week geleden

Websitebeheer LidwinakerkBoos

<p>Het duurt lang, te lang. Het begint je te irriteren. Je wordt boos, al weet je niet precies om wat of op wie. Je wordt boos op alles en iedereen.</p>

3 weken geleden

Websitebeheer LidwinakerkZekerheid

<p>&ldquo;Wilt u de hypotheekrente vastzetten voor tien jaar, of voor twintig jaar?&rdquo;, vroeg de dame van de bank. &ldquo;Bij twintig jaar is de rente wel iets hoger; u koopt als het ware een stukje zekerheid&rdquo;.</p>

1 maand geleden

Websitebeheer LidwinakerkBeperking

<p>Bij &lsquo;mensen met een beperking&rsquo; denken we het liefst aan anderen. Iemand in een rolstoel bijvoorbeeld. Of iemand met het syndroom van Down.</p>

1 maand geleden

Websitebeheer LidwinakerkNormaal

<p>Het zijn verwarrende tijden. Wat vroeger normaal was, is dat opeens niet meer. Handen schudden, je gezicht onbedekt laten, je familie en vrienden uitnodigen op je bruiloft, samen zingen in de kerk en zoveel dingen meer, het was ooit normaal maar wordt nu afgeraden of zelfs verboden.Sommigen noemen dit ‘het nieuwe normaal’. Dat is het natuurlijk niet. We hopen dat deze situatie nooit normaal wordt. Ondertussen blijft dat oude normaal wel onbereikbaar ver weg. Wordt het ooit weer normaal? En wat is eigenlijk normaal, als je het niet kunt toepassen?Bij zulke vragen helpt het om terug te grijpen op wat onze God normaal vindt. Dan blijkt het Hem te gaan om betrouwbaarheid, toewijding, eerbied, bescheidenheid, liefde, zuiverheid, geduld, dankbaarheid, vrede, vrijheid, zelfbeheersing, vreugde, mededogen en hulpvaardigheid.Noem zulke deugden niet meteen ‘christelijk’. Dan maak je ze te exclusief. Het gaat om eigenschappen en uitdagingen die ieder mens passen. Want hiervoor zijn we gemaakt. Het ...</p>

2 maanden geleden

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst - Avondmaal

2 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkControle

<p>Het is een heerlijk gevoel om alles onder controle te hebben. Soms lukt dat, of denk je dat het lukt. Dan voel je je gelukkig, je voelt je sterk: ‘alles onder controle’!Omgekeerd zorgt het voor lichte paniek wanneer je de controle kwijt bent. Je wordt onzeker, je wordt bang, je zoekt manieren om het toch weer een beetje terug te winnen. Soms lukt dat, soms ook niet.Onze God heeft ooit bedacht dat er mensen moesten komen om zijn schepping te beheren. Ze mochten controle uitoefenen! Het klopt dus wel dat we daar nog steeds naar verlangen. Het hoort bij onze opdracht.Voorwaarde was alleen dat we die taak zouden uitvoeren in verbondenheid met God zelf. Hij blijft de Heer! Hij is de enige die echt alles aankan; wij kunnen het alleen door Hem.Toen Jezus bij ons op aarde was, liet Hij zien hoe Hij alles onder controle had. Hij genas zieken, gaf brood aan wie honger had, bracht verwarde mensen tot rust en legde stormen het zwijgen op.Het meest wonderlijke is dat Hij dit niet deed met behulp va ...</p>

2 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkVerbinding

<p>Men zegt dat mensen van deze tijd zich niet zo gemakkelijk ergens aan verbinden. Niet aan hun werk, niet aan de kerk, en zelfs niet aan een partner. ‘Ik weet niet of ik dit mijn leven lang wil volhouden’.Het is de vraag of dat vroeger echt anders was. Wat vast ook meespeelt is dat er nu meer mogelijkheden zijn om je ergens van los te maken. Zijn die mogelijkheden er niet, dan zie je ook in onze tijd dat mensen lang blijven hangen in dezelfde situatie. Maar dat is niet hetzelfde als dat ze zich er van harte aan verbinden.De moeite blijft immers dat je telkens wordt teleurgesteld. De mensen om je heen blijken nooit helemaal te vertrouwen. Dus houd je afstand, durf je je niet werkelijk te geven, je niet echt te verbinden.Het is daarom wel wonderlijk dat Gods Zoon, onze Heer Jezus, zich toch voluit aan ons als mensen heeft verbonden. Niet omdat Hij ons vertrouwen kon: Hij werd verraden en gekruisigd. Maar Hij bleef trouw omdat Hij geloofde in het werk van zijn Vader en de kracht van Gods G ...</p>

3 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkZon

Geen mooier licht dan zonlicht, geen aangenamer warmte dan zonnewarmte. Wel of geen zon, dat is letterlijk het verschil tussen dag en nacht. Het weer kan wisselen, maar de zon blijft betrouwbaar: we zetten onze klok erop gelijk.Geen wonder dat in oude religies de zon als godheid werd vereerd. Inmiddels weten we beter. De zon is slechts een van de vele sterren uit het universum. Het maakt degene die al deze zonnen heeft ontworpen en vormgegeven ondertussen alleen maar groter. Hem mogen we met recht God noemen.Zelf is God meer dan de zon. Hij, als Schepper, was er vanaf het begin; de zon kwam pas halverwege kijken. En ook als de zon zijn tijd heeft gehad, zal God er nog zijn. De Bijbel leert ons uitkijken naar de tijd dat Hij alles nieuw zal maken, een tijd waarin de zon overbodig zal zijn. Want God zelf zal onze zon zijn.Is dat een verlies? Inderdaad zullen we iedereen uitlachen die beweert de zon te kunnen overtreffen. Behalve als de Schepper van de zon het zegt. Een God die zoiets bij ...

4 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkRegels

De corona bracht nieuwe regels mee: geen handen schudden, niezen in je elleboog, anderhalve meter afstand houden.In het begin vonden we zulke regels prettig. Het naleven ervan geeft een gevoel van controle. Maar na verloop van tijd verandert dat. Je gaat je irriteren aan de regels die jij overbodig vindt. Je stoort je aan anderen die zich niet houden aan de regels die jij wel belangrijk vindt.Bij de regels die God aan de mensen gaf, werkte dat vaak net zo. Ze waren bedoeld om ons in leven te houden. Doe dit en het zal je goed gaan; doe dat niet want dan krijg je problemen. Helder, aangenaam.Maar vaak deden Gods kinderen anders. Ze filterden zijn regels naar eigen voorkeur. Ze voegden er iets aan toe, over wat ze zelf belangrijk vonden. Vervolgens gebruikten ze dat om anderen te kunnen veroordelen. Jezus werd er ooit de dupe van.Zelf ging Jezus ook best soepel om met de regels van zijn Vader. Want Hij snapte ze. Ze deelden dezelfde Geest. Dus schafte Hij de regels niet af maar gaf ons w ...

5 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkRacisme

Racisme is van alle tijden. Ook ik ben er gevoelig voor. Want ik vind die anderen toch wel een beetje vreemd. Ze hebben vaak een andere huidskleur, ze praten anders, ze bewegen anders, ze ruiken anders, ze gaan anders met elkaar om. Ze zijn best vriendelijk, maar ik hoef ze niet altijd om me heen. Al zeg ik dat natuurlijk niet hardop.Het gevolg is dat we elkaar ontlopen, elkaar niet begrijpen, elkaar niet vertrouwen, en dus gemakkelijk botsen. En natuurlijk krijgt die ander de schuld: hij deed zo raar. Vind ik.Want het echte probleem is dat ik denk vanuit mezelf. Ik kan die anderen niet als gelijken zien, want ze zijn niet gelijk. Tenminste: niet gelijk aan mij. En zolang ik mezelf normaal vind, zie ik die anderen als afwijking.Als christen leer ik om niet langer te denken vanuit mezelf maar vanuit God. Uit één mens heeft Hij ons allemaal gemaakt. En reken maar dat die eerste Adam anders leefde, anders praatte, er anders uitzag en anders at dan ik. Waarbij ik niet meer durf te zeggen d ...

5 maanden geleden

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst

5 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkOvergrootvader

Nu is het Corona; honderd jaar geleden was het de Spaanse griep. Ik wil u iets vertellen over die tijd, speciaal over de vader van de moeder van mijn moeder.Deze overgrootvader had graag dominee willen worden. Zijn ouders steunden hem en betaalden zijn studie. Maar toen maakte hij hun dienstmeid zwanger. Einde steun van de ouders, einde studie, zoek het maar uit!De eerste jaren lukte dat behoorlijk. Tot hij bij een val zijn heup brak. Voor de rest van zijn leven was hij kreupel. Om toch iets van inkomen te hebben, begon hij met zijn vrouw de zoveelste kruidenierswinkel in het dorp. Armoe troef: ’s morgens niet weten of je ’s avonds te eten hebt. Wat hebben ze veel gebeden! Ondertussen kregen ze samen tien kinderen, die ze met Gods hulp mochten grootbrengen.Toen kwam de Spaanse griep. Ze bleven gespaard. Maar een broer van mijn overgrootmoeder werd samen met zijn vrouw wel geraakt. Beiden overleefden het niet. Ze lieten drie jonge kinderen achter.Bijzonder vind ik hoe mijn overgrootoude ...

25-5-2020