Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Trouwdienst

2 maanden geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

5 maanden geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

5 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkZegen

<p>Het klinkt soms haast magisch: een zegen ontvangen. Alsof het dan vanzelf een beetje beter gaat. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er gaat niets vanzelf, en zeker de zegen niet.Wanneer God ons zegent, verbindt Hij zich aan ons. Hij belooft ons aandacht te geven, liefdevol en trouw. En dat zijn meer dan mooie woorden: Hij doet het ook echt.Tegelijk verwacht Hij van ons een passende reactie. Zijn zegen is geen loos gebaar; dan mag onze manier van ontvangen ook niet oppervlakkig blijven. Gods zegen is een uitnodiging om ons aan Hem toe te vertrouwen, ons aan Hem te verbinden zoals Hij zich aan ons verbindt.Zo hebben de leerlingen van Jezus het ervaren als een groot geschenk, toen hun Heer hen bij zijn afscheid zegende. Dat was meer dan een vriendelijke beleefdheid. Het was de toezegging dat Hij hen ook vanuit de hemel zou bijstaan. Het gaf de leerlingen de moed om in de Geest van Jezus te blijven spreken. En ze werden daarin niet teleurgesteld. Hij was er bij!In dat geloof wil ik u zegene ...</p>

5 maanden geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

5 maanden geleden

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

5 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkPasen

<p>De oorsprong van Pasen ligt in een gebeuren van meer dan 3000 jaar geleden. Een allochtone bevolkingsgroep die door de autochtone bewoners werd geminacht en als slaven uitgebuit, werd door God in de hemel uitgekozen om zijn volk te zijn. Zo ontstond Israël. Uit de Egyptische duisternis bracht God hen over naar het licht van de vrijheid.Ruim duizend jaar later kleurde Jezus dit Paasfeest verder in. Hij koos deze gedenkdag uit om in Jeruzalem te verschijnen en zijn vijanden de gelegenheid te geven om te doen wat ze al zo lang hadden willen doen: Hem oppakken en doden. Zo verplaatste Hij zich in dat oude slavenvolk. Hij liet toe dat Hij werd gekruisigd en in duisternis het leven verloor.Je vraagt je af welk doel dat dient. Zelfs zijn eigen leerlingen snapten er niets van. Totdat Jezus enkele dagen later weer levend voor hen stond. Toen brak het licht door: Hij deed dit voor ons!Want die duisternis, dat zijn wij. Onze wereld vol misbruik en onrecht. Wij zijn het die God hebben weggeduwd, e ...</p>

5 maanden geleden

Websitebeheer LidwinakerkDubbel

<p>Het voelt een beetje dubbel, zeggen we dan. Ergens ben je er blij mee, maar je ziet ook de risico&rsquo;s. Voor de één is het een verbetering, voor de ander een bedreiging. Ontwikkelingen zijn bijna nooit alleen maar goed of alleen maar slecht.

Nee, ik noem even geen voorbeelden. Die kunt u zelf wel bedenken. Want je komt het overal tegen. Dan worden er keuzes gemaakt of er gebeuren dingen waarvan je denkt: moet ik hier nou blij mee zijn of niet? Het voelt zo dubbel.

Ik merk het ook als ik naar mezelf kijk, naar wie ik ben en wat ik doe. Ik ben dankbaar voor zoveel wat God me gaf. Tegelijk schaam ik me voor wat fout ging, en waar ik mezelf en anderen tegenviel. Een blik in de spiegel is nooit alleen maar positief of negatief. Het is altijd wat dubbel.

Wonderlijk genoeg is die dubbelheid er ook in Gods bestuur. Hij zegt dat Hij alles aankan. Toch gebeuren er veel dingen waar Hij echt niet blij mee is. Ook wij hoeven dus niet alles goed te praten, gelukkig niet. Vraag God liever ...</p>

20-3-2021

Websitebeheer LidwinakerkStress

<p>De één heeft stress omdat hij vanwege het voortdurend thuiswerken de uitdaging mist, en het contact met collega&rsquo;s; de ander heeft stress omdat hij niet mag thuiswerken, en collega&rsquo;s telkens te dichtbij ziet komen. Sommigen zijn gestrest omdat ze het in deze tijd extra druk hebben; anderen zijn gestrest omdat ze al maanden vrijwel niets hebben kunnen doen. Verder leveren de corona-maatregelen niet alleen stress op bij wie er onder lijdt, maar ook bij wie ze moet handhaven.</p>

23-2-2021

Websitebeheer LidwinakerkSaai

<p>Nog nooit waren kinderen en tieners zo enthousiast bij het idee weer naar school te mogen gaan. Want thuis leren? Dat is eventjes leuk, maar daarna vooral saai.Het weer werkt ook al niet mee. De wintermaanden kennen veel grauwe dagen. Soms heb je het gevoel dat het hele leven een saaie boel geworden is.We kijken dus uit naar de lente, als het wat vrolijker wordt. En de zomer, als hopelijk alles weer mogelijk is. Wat zullen we blij zijn, als we eindelijk weer gewoon naar de kerk kunnen!Zou het? Want vonden we voorheen ook kerkdiensten niet vaak saai? En zullen we dat na verloop van tijd niet opnieuw zeggen? Alles wat nieuw is of wat je een tijd hebt moeten missen, is spannend en mooi. Maar na verloop van tijd went het weer.Ik ontmoet mensen die daarom zelfs niet verlangen naar een eeuwig leven. Want een eindeloos leven, dat klinkt best wel saai.En ze hebben gelijk. Tenminste, als je God er buiten houdt. Want er is maar één ding dat nooit verveelt: het kennen van God, en het beleven van ...</p>

14-2-2021

Websitebeheer LidwinakerkErger

<p>Elke keer denk je dat het niet erger kan, en elke keer gebeurt het toch. Het lijkt zelfs alsof we eraan wennen. In het begin schrik je nog, maar later denk je: toe maar, dit kan er ook wel bij.Ik heb het natuurlijk over Corona, met alle maatregelen daaromheen. Maar het geldt evengoed voor andere problemen thuis of op het werk of waar ook maar. Steeds het gevoel dat we aan het verliezen zijn. Het wordt alleen maar erger, hoor je dan.Als ik Gods woorden goed begrijp, konden we dat ook wel verwachten. Het kwaad in de wereld is een steeds verder doorvretende macht. De dynamiek van de duivel is dat hij er graag nog een schepje bovenop doet. Inderdaad, als het aan hem ligt, wordt het alleen maar erger.God zelf werkt anders. Hij laat het kwaad zijn gang gaan, tot het vastloopt in zijn eigen dwaasheid. En dan opeens, als eigenlijk niemand er nog op rekende, komt onze God met een wonderlijke, ongedachte vorm van bevrijding.Jezus liet het zien als Hij mensen genas: na een lang ziekteproces opeen ...</p>

26-1-2021

Websitebeheer LidwinakerkTunnel

<p>Er is licht aan het einde van de tunnel! Fijn, maar we zitten nu nog in het donker. Hoe kan ik voorkomen dat ik onderweg toch nog omval?</p>

12-1-2021

Websitebeheer LidwinakerkHoop

<p>We hopen allemaal dat het komende jaar beter wordt dan het vorige. Het vaccin komt er aan! En nu maar hopen dat het werkt. En dat genoeg mensen bereid zijn om zich te laten vaccineren. En dat het nog op tijd is om een derde dodelijke golf te voorkomen. En dat er niet een nieuw virus opduikt waar dit vaccin niet voor helpt.</p>

29-12-2020

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst - Oudjaar

28-12-2020

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst - Dankdag

28-12-2020

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst - Hemelvaart

28-12-2020

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst - Goede Vrijdag

28-12-2020

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst - Biddag

28-12-2020

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst

28-12-2020

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst

28-12-2020