Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Kerstnachtdienst

1 week geleden

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Uitvaartdienst

1 maand geleden

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Oudejaarsdag

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Dankdag

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Hemelvaart

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Goede Vrijdag

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Biddag

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Eredienst

27-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Kerstnachtdienst

21-12-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Kerst

17-10-2021

Websitebeheer Lidwinakerk evenement aangemaakt Trouwdienst

15-7-2021

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

11-4-2021

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

11-4-2021

Websitebeheer LidwinakerkZegen

<p>Het klinkt soms haast magisch: een zegen ontvangen. Alsof het dan vanzelf een beetje beter gaat. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er gaat niets vanzelf, en zeker de zegen niet.Wanneer God ons zegent, verbindt Hij zich aan ons. Hij belooft ons aandacht te geven, liefdevol en trouw. En dat zijn meer dan mooie woorden: Hij doet het ook echt.Tegelijk verwacht Hij van ons een passende reactie. Zijn zegen is geen loos gebaar; dan mag onze manier van ontvangen ook niet oppervlakkig blijven. Gods zegen is een uitnodiging om ons aan Hem toe te vertrouwen, ons aan Hem te verbinden zoals Hij zich aan ons verbindt.Zo hebben de leerlingen van Jezus het ervaren als een groot geschenk, toen hun Heer hen bij zijn afscheid zegende. Dat was meer dan een vriendelijke beleefdheid. Het was de toezegging dat Hij hen ook vanuit de hemel zou bijstaan. Het gaf de leerlingen de moed om in de Geest van Jezus te blijven spreken. En ze werden daarin niet teleurgesteld. Hij was er bij!In dat geloof wil ik u zegene ...</p>

11-4-2021

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

11-4-2021

Websitebeheer Lidwinakerk Concert Trinity - 30 oktober

Trinity komt naar Best en jij kan erbij zijn!

11-4-2021

Websitebeheer LidwinakerkPasen

<p>De oorsprong van Pasen ligt in een gebeuren van meer dan 3000 jaar geleden. Een allochtone bevolkingsgroep die door de autochtone bewoners werd geminacht en als slaven uitgebuit, werd door God in de hemel uitgekozen om zijn volk te zijn. Zo ontstond Israël. Uit de Egyptische duisternis bracht God hen over naar het licht van de vrijheid.Ruim duizend jaar later kleurde Jezus dit Paasfeest verder in. Hij koos deze gedenkdag uit om in Jeruzalem te verschijnen en zijn vijanden de gelegenheid te geven om te doen wat ze al zo lang hadden willen doen: Hem oppakken en doden. Zo verplaatste Hij zich in dat oude slavenvolk. Hij liet toe dat Hij werd gekruisigd en in duisternis het leven verloor.Je vraagt je af welk doel dat dient. Zelfs zijn eigen leerlingen snapten er niets van. Totdat Jezus enkele dagen later weer levend voor hen stond. Toen brak het licht door: Hij deed dit voor ons!Want die duisternis, dat zijn wij. Onze wereld vol misbruik en onrecht. Wij zijn het die God hebben weggeduwd, e ...</p>

28-3-2021

Websitebeheer LidwinakerkDubbel

<p>Het voelt een beetje dubbel, zeggen we dan. Ergens ben je er blij mee, maar je ziet ook de risico&rsquo;s. Voor de één is het een verbetering, voor de ander een bedreiging. Ontwikkelingen zijn bijna nooit alleen maar goed of alleen maar slecht.

Nee, ik noem even geen voorbeelden. Die kunt u zelf wel bedenken. Want je komt het overal tegen. Dan worden er keuzes gemaakt of er gebeuren dingen waarvan je denkt: moet ik hier nou blij mee zijn of niet? Het voelt zo dubbel.

Ik merk het ook als ik naar mezelf kijk, naar wie ik ben en wat ik doe. Ik ben dankbaar voor zoveel wat God me gaf. Tegelijk schaam ik me voor wat fout ging, en waar ik mezelf en anderen tegenviel. Een blik in de spiegel is nooit alleen maar positief of negatief. Het is altijd wat dubbel.

Wonderlijk genoeg is die dubbelheid er ook in Gods bestuur. Hij zegt dat Hij alles aankan. Toch gebeuren er veel dingen waar Hij echt niet blij mee is. Ook wij hoeven dus niet alles goed te praten, gelukkig niet. Vraag God liever ...</p>

20-3-2021